Речник на Патриарх Евтимий
тъщета  
тъщета -ꙑ ж (2) Щета, загуба. въс же ѡкръстнї. ѹвѣдѣвше. кѹпно сътекѡшѧ сѧ, ѡбщѫѧ плаѧще сѧ тъщетѫ Филот 92.33 власть же наслажденїа праꙁно  беꙁ вѣст желанїе съдѣваеть; тѣмꙿже н же єдна котораа бѹдеть рад сего тьщета ѡт єже къ благомѹ престїа I Никод 217.5