Речник на Патриарх Евтимий
тъкнѫт  
тъкнѫт -тъкнѫ -тъкнеш св (1) Бутна, побутна. въ єднꙋ ѿ ноще въ сьнѣ то ꙗв се с͠таа б͠ца.  ногою тѹ тъкнꙋвш ИМ 162v.20