Речник на Патриарх Евтимий
тропарь  
тропарь -ꙗ м (9) Тропар – църковна песен в чест на празник или светец. Тропарь глас  Теоф 262.9 Таже въꙁемь дїакѡн кадлнцѫ, ѡтходть  кадтъ свѧтѫѧ трапеꙁѫ окр(ъ)стъ, глаголѧ тропар съ̆ ЛЙЗ 288.29 Таже въход, таже тропарь  кондакъ свѧтомѹ л д(ь)ню СЙЗ 360.17 Същото значение и в ЛЙЗ 291.27 296.20 305.21 306.5 Яков 312.9 334.9.