Речник на Патриарх Евтимий
трдьневьноват  
трдьневьноват -трдьневьнѹѭ -трдьневьнѹеш несв (1) Три дни прекарвам някъде.  въ гробѣ трд͠невновавша.  въскр͠сꙿша въ славѣ Нед 603v.17