Речник на Патриарх Евтимий
топлѣ  
топлѣ нареч (2) 1. Топло, горещо.  въ боаꙁн  страсѣ прѣбываахѹ нощїю  дънїю. съ слъꙁам молеще се топлѣ Нед 604v.31 2. Усърдно. раду̆ се, ꙗже страждꙋщїхь ꙋвраюющїа топлѣ; раду̆ се, юже вьꙁлюб тро̆ца светаа Теоф 270.14