Речник на Патриарх Евтимий
топлота  
топлота -ꙑ ж (8) Топлота – гореща вода за литургичния ритуал. Дїакѡн же, дръжѫ лѣвоѫ рѫкоѫ свѧты̆ потрь, вълваеть топлотѫ доволно ЛЙЗ 302.15 Дїакѡн: Благослов, владыко, топлотѫ СЙЗ 372.25 Таже вълваеть тѡплотѫ, глаголѧ ЛОглаш 388.8 Същото значение и в ЛЙЗ 302.11 302.13 305.15 ЛОглаш 388.8 Яков 330.12.