Речник на Патриарх Евтимий
такъжде  
такъжде местоим прил (1) Също такъв. не по мноѕѣ врѣмен пакы поⷣбнѣ пръвѡмꙋ сътвор  дрꙋгаго такожⷣе нща обрѣтъ ѿдастъ томꙋ въсѧ своѫ ꙋтварь Петк 76r.15