Речник на Патриарх Евтимий
тат  
тат -таѭ -таш несв (2) Тая, крия. не прѣꙁрѣ господь на мнѡѕѣ тат таковое тоѫ жтелꙿство, нѫ въсѣ ѡкръстнаа оного мѣста тоѫ ѡглашааше жтїе Филот 87.9 не сътръпѣ на мнѡѕѣ сїе тат, нѫ въ скорѣ ѹсръдно, въставь, на молтвѫ въсѣх подвже Филот 93.31