Речник на Патриарх Евтимий
сѫпрѫжьнца  
сѫпрѫжьнца ж (2) Съпруга. Съпрѫжнце въжделѣннаа, вѣс л мѫжьскы̆ скѹсь Филот 82.21 съпрѫжнцѧ х въ мрѣ  едномысл съблюд ЛОглаш 384.6