Речник на Патриарх Евтимий
сѫпрѫга  
сѫпрѫга -ꙑ ж (1) Съпруга. Беꙁмлъвїе  пость дѹховнаа съпрѹга, лѣствца на небеса въꙁводещ Кипр 226.12.