Речник на Патриарх Евтимий
сѣдѣне  
сѣдѣне -ꙗ ср (4) Седене. о деснѫѭ сѣдѣне Място отдясно на Отца – положението на Исус Христос Бог-Син спрямо Бог-Отец според християнското учение за троичността на Бога. еже на небеса въꙁшьствїа, еже ѡ деснѫѧ сѣденїа СЙЗ 368.18 еже ѡ деснѫѧ тебе, бога  ѡтца, сѣденїе ЛОглаш 381.30  еже ѡ десною тебе бога отца сѣдѣнїю Яков 323.1 сѣдѣне пѹстꙑньное Отшелничество, пустинничество.  вдѣхь вною сѣдѣнїа пѹстыннаго събранїа цр(ъ)кѡвнаго себе ѡтсѣкше Кипр 232.11.