Речник на Патриарх Евтимий
сѣдальнъ  
сѣдальнъ -ꙑ прил (4) Като същ. м. ед. Църковно песнопение, при което се разрешава да се седи. На прьво̆ каѳꙁмѣ сѣдален глас е꙯ подобен Теоф 262.15 На в꙯ стхологї сѣдален глас г꙯: Теоф 262.26 По полеле сѣдален глас д꙯. Теоф 263.10 Същото значение и в Теоф 266.23.