Речник на Патриарх Евтимий
съхранене  
съхранене -ꙗ ср (1) Опазване, спазване. пщѫ бесъмрьтныѫ жꙁн  наслаждене вѣных благь въ съхраннї ꙁаповѣде̆ твохꙁаповѣдавь емѹ ЛОглаш 379.30