Речник на Патриарх Евтимий
съсѫдохранлнца  
съсѫдохранлнца ж (1) Част от олтара, в която се намира жертвеникът. Молтва въ съсѫдѡхранлнц СЙЗ 373.27