Речник на Патриарх Евтимий
съсѣст  
съсѣст -съсѧдѫ -съсѧдеш св (1) Спра се. прїде до Тра̆скаго мѣста. … съсѣде, еже ѹпокот себе же  кѡнѧ своѧ Мих 175.22