Речник на Патриарх Евтимий
съставлꙗт сѧ  
съставлꙗт сѧ -съставлꙗѭ сѧ -съставлꙗеш сѧ несв (2) 1. Само 3 л. Създава се, възниква. тако междосѡбнаа сїа брань въ дѹш съставлꙗет се I Никод 217.27 2. Съставя се, съчинява се. прѡїм же ѡт слѡвеснааго слѡженїа съставлѣѫт сѧ похвалы Мих 179.22