Речник на Патриарх Евтимий
съслаждат сѧ  
съслаждат сѧ -съслаждаѭ сѧ -съслаждаеш сѧ несв (1) Радвам се с някого, наслаждавам се. вѣм бѻ ꙗко ꙁакѻнь д͠ховꙿнь ⷭ. , съслажⷣае се ꙁакѻнꙋ б͠жїю по вънѹтрьнмꙋ л͠кѹ ИМ 166r.11