Речник на Патриарх Евтимий
сърадоват сѧ  
сърадоват сѧ -сърадѹѭ сѧ прил (1) Радвам се заедно с някого. Сьраду̆ м се, мат градовомь Теоф 274.21