Речник на Патриарх Евтимий
съпрѣбꙑват  
съпрѣбꙑват -съпрѣбꙑваѭ -съпрѣбꙑваеш несв (1) Пребивавам заедно с някого. нъ  вѣрѣ  надежд съпрѣбыват любв глагол, пакы  се тѡ̆ прѣполагае въ лѣпотѹ I Никод 219.16