Речник на Патриарх Евтимий
съпротв-  
съпротв- вж. сѫпротв-