Речник на Патриарх Евтимий
съпостат-  
съпостат- вж. сѫпостат-