Речник на Патриарх Евтимий
съпосадт  
съпосадт -съпосаждѫ -съпосадш св (1) Сложа заедно с някого.  како сътрьпѣ бл͠гы б͠ь съ лꙋкавыⷨ тѣлѡⷨ, мрское съдѣат сп͠сенїе, л како тѻ съпосад на ѿ͠ьскоⷨ прѣстѻлѣ ИМ 167r.22