Речник на Патриарх Евтимий
съповѣдѣт  
съповѣдѣт -съповѣмь -съповѣс св (3) Разкажа, опиша. аще пѡ дрѡбнꙋ тоѫ съповѣмы жтїе Петк 74r.20 Ктѡ бѡ тоѫ же тѡгда съповѣстъ слъꙁны стѡнⷦ Петк 77r.2 ѡбае по въꙁможномꙋ того съповѣмы дѣанїе же  жтїе ИМ 162r.20