Речник на Патриарх Евтимий
съпрат сѧ  
съпрат сѧ -съпраѭ сѧ -съпраеш сѧ несв (1) Споря.  любѡпрѣнм  сътеѕанм съпрающе се съ нмь ИМ 164v.6