Речник на Патриарх Евтимий
сънабъдѣт  
сънабъдѣт -сънабъждѫ -сънабъдш св (1) Опазя.  ꙋмр ю, юже снабдѣл ес (ь)стною кровїю Хрста твоегѡ Яков 325.18