Речник на Патриарх Евтимий
съмренъ  
съмренъ -ꙑ прил (1) Кротък, смирен. н же воꙁвращꙋ сѧ с нм смрень  посрамлен Яков 323.24