Речник на Патриарх Евтимий
съложт сѧ  
съложт сѧ -съложѫ сѧ -съложш сѧ св (1) Съглася се.  въпросвшомꙋ съложвшꙋ се, недалее єс црⷭтвїа б͠жїа ѿвѣщавшѹ ИМ 166r.2