Речник на Патриарх Евтимий
сълкьствоват  
сълкьствоват -сълкьствѹѭ -сълкьствѹеш несв (2) Ликувам, радвам се заедно с някого. како д͠вамъ сълкъствꙋеⷮ мѫдрыⷨ Петк 77r.15 тѣмже  сълкъствѹѧть женхѹ  неꙁглаголанныѫ наслаждаѫт сѧ славы Филот 78.13