Речник на Патриарх Евтимий
съкраще(нь)нѣ  
съкраще(нь)нѣ нареч (2) Накратко.  да съкръщенѣ рекѫ. съмр(ъ)ть ненадежна тебе постгнеть Филот 83.2 да съкращеннѣ рекѹ, матерь въсѣхь добродѣтѣл̆ Кипр 237.18.