Речник на Патриарх Евтимий
съвѣтоват  
съвѣтоват -съвѣтѹѭ/съвѣтоваѭ -съвѣтѹеш/съвѣтоваеш несв (3) Съветвам, давам съвет. не гласѡмь тъкмо съвѣтовае, нъ  самым вещꙿм трѹбы ꙗснѣшї спꙋщае глась Нед 606v.4 съвѣтѹѧ Като прил. Който съветва, съветващият. Послѹша̆ ѹбо мене, благаа т съвѣтꙋѫщаго Филот 83.12 нъ ѹбѻ аще послѹшаеш мене съвѣтѹющаго тебѣ Нед 609r.38