Речник на Патриарх Евтимий
съвънест  
съвънест -съвънесѫ -съвънесеш св (1) Допринеса. ꙗⷤ кь срѣтенїꙋ твоеⷢ ьстнаго тѣлесе єлко по слѣ съвьнесѡхѡⷨ Петк 82r.6