Речник на Патриарх Евтимий
съвъкѹпьно  
съвъкѹпьно нареч (1) Заедно. ꙗко лежат въсѣмь съвъкѹпно  не ѡтпаст ѡт нх нтоже ЛЙЗ 287.31