Речник на Патриарх Евтимий
съвъкѹплене  
съвъкѹплене -ꙗ ср (4) Единение, съюз.  о съвъкѹпленї въсѣхь, господѹ помолм сѧ ЛЙЗ 289.27  ѡ съвъкꙋплен въсѣхъ, господꙋ СЙЗ 358.2  ѡ съвъкѹпленї въсѣх, господꙋ СВВ 391.35 Същото значение и в ЛЙЗ 295.6.