Речник на Патриарх Евтимий
съвъдворт сѧ  
съвъдворт сѧ -съвъдворѭ сѧ -съвъдворш сѧ св (1) Въдворя се заедно с някого.  тебѣ съвьдворм сѧ  вѣныⷯ насладм сѧ бл͠гъ Петк 82v.25