Речник на Патриарх Евтимий
съвтѣт сѧ  
съвтѣт сѧ -съвщѫ сѧ -съвтш сѧ несв (1) Светя.  тогда с͠тые д͠ша • вламѣ пае на врѣме, съвтѣше се Нед 606r.38