Речник на Патриарх Евтимий
съвтѣне  
съвтѣне -ꙗ ср (1) Светлина, блясък. ражны бѻ ражⷣежены напрасно ꙗко  скрамь съвтѣнїе спѹщат беꙁмѣрное Нед 609v.16