Речник на Патриарх Евтимий
съводѧ  
съводѧ -ѧ прил (1) Който води. бл͠жѫ , ꙗⷦ не вьꙁдрѣмашѫ съномь съводѧщїмь вь съмръⷮ Петк 81v.3