Речник на Патриарх Евтимий
съблюдене  
съблюдене -ꙗ ср (2) Спазване, съблюдаване. ꙗвъстьвное сего съблюденїе ꙗвѣ вѣрнымъ ѹстрааемь, ꙗко да … нкомѹже колѣнѹ прѣкланꙗт даже до ѹтрьнꙗго недѣлнаго веера Кипр 229.22. въ ѡтгнанїе въсѣкогѡ съпротвна, въ съблюденїе ꙁаповѣде̆ твох ЛОглаш 388.18