Речник на Патриарх Евтимий
страстотрьпца  
страстотрьпца -ꙑ ж (4) Страдалица, мъченица за християнската вяра.  трапеꙁꙋ прⷣѣставлꙗеⷮ ѻблнѹ стрⷭтрьпце страданї Нед 603v.5 намꙿ же н͠нꙗ въ вынѹ прѣⷣлежⷮ стⷭрстръпце паметь Нед 604v.7 Се бо напае стрⷭтръпца раⷣует се. се красѹет се Нед 611r.33 Същото значение и в Нед 609r.7.