Речник на Патриарх Евтимий
стлъпьнкъ  
стлъпьнкъ м (2) Стълпник – аскет, който живее на специално пригоден за целта стълб. Стльпнкꙋ ѹбѡ тѡгда блꙁь нѣгде тꙋ на стльпѣ беꙁмльвствꙋѫщꙋ Петк 78v.14 нѫ  стльпнкꙋ ѿ єже не мощ несътръпмагѡ смрада ѻногѡ тръпѣт, понѫжденꙋ бывшꙋ ѿ стлъпа сънт Петк 78v.21