Речник на Патриарх Евтимий
стховьна  
стховьна -ꙑ ж (2) Вид стихира със запев от Давидовите псалми. на стховьнѣ стхрꙑ Пеят се след края на литията. На стховнѣ стхр. Глас в꙯ подобень: Доме Єфраѳовь Теоф 256.6 На стховнѣ стхры. Глас в꙯. Теоф 261.1