Речник на Патриарх Евтимий
стхаръ  
стхаръ м (5) Стихар – одежда, подобна на риза, която се носи задължително по време на литургия от архиереите, свещениците или дяконите. Облича се под фелона.  тако въꙁмет къждо стїхарь сво̆ въ рѫках свох,  тако творѧть поклѡны трї къ въстокѡм ЛЙЗ 284.8 Таже прѣкланѣет сѧ дїакѡнъ къ свѧщеннїкѹ, дръжѫ въ рѫцѣ свое̆ стїхарь съ ꙋраремь ЛЙЗ 284.12 Сїа же глаголѧ, съвлать стїхарь съ пром , поклонв сѧ  благодарвъ бога, сходть ЛЙЗ 305.24 Същото значение и в ЛЙЗ 284.13 284.16.