Речник на Патриарх Евтимий
стамна  
стамна -ꙑ ж (1) Стомна, кърчаг. Ты єс стамна, мѧщїа по малѣ маннѫ Хрста въ себѣ Мих 171.23