Речник на Патриарх Евтимий
свьтѣне  
свьтѣне вж. съвтѣне