Речник на Патриарх Евтимий
самоньнъ  
самоньнъ -ꙑ прил (1) Своеволен.  самоннаа дѣанїа. ꙗже ѡт свое вол нанаемаа, ꙗко врѣдовна  прѣлъст податна, ѡт цр(ъ)кве ѡтсѣкоше Кипр 228.9.