Речник на Патриарх Евтимий
рѫьнъ  
рѫьнъ -ꙑ прил (2) Ръчен, който се отнася до ръка. молтвꙋ ѹбѡ въ ѹстѣхь дръжеще, рѹкама же рѹное съврьшающе дѣло Кипр 235.29. рѫьное блѫждене Вж. II Никод 221.5.