Речник на Патриарх Евтимий
раꙁмꙑшлꙗт  
раꙁмꙑшлꙗт -раꙁмꙑшлꙗѭ -раꙁмꙑшлꙗеш несв (1) Размишлявам, разсъждавам.  ꙗко себе раꙁꙋмѣше невъꙁмогше съпротвь ѿвѣщат н кь єдномꙋ гл͠ѹ, раꙁмышлꙗахꙋ въ себѣ то ꙋбѡ сътворе ИМ 167r.11