Речник на Патриарх Евтимий
равьно  
равьно нареч (1) Еднакво, все едно. Еже равно ст(ь), єже такожде мѣт, нъ  вѣрѣ  надежд съпрѣбыват любв глагол, пакы  се тѡ̆ прѣполагае въ лѣпотѹ I Никод 219.15