Речник на Патриарх Евтимий
пьсъ  
пьсъ м (6) Пес, куче. ꙗко сергїе нѣкто ꙗрменскые єрес ꙋтель бывы, мѣаше пса ꙁовома сце арцевꙋрїе ИМ 171v.14  егⷣа прⷣѣреⷱннааго пса вдѣхꙋ, схѡжⷣаахꙋ прѣжⷣе д͠не єдного на пъпрща нѣколка въ срѣтенїе ѹтелю ИМ 171v.19 Ѡн бо мѧ бож(ь)ства въ тварь съведѡшѧ. въ ловѣкы, ѡ неьстїа,  дрѣвеса  каменїе  тхѡрѧ  псы  нкакоже стыдѧт сѧ Филот 90.20 Същото значение и в ИМ 171v.21 171v.23 171v.25.