Речник на Патриарх Евтимий
прѣславьно  
прѣславьно нареч (2) Удивително, по чуден начин. не тъїѫ же. нѫ  прѣкѫ мѵра прѣславно стошѫ. ꙗже на пъпрще едно стѣкааше въ море Петк 76v.15 нтоже ѡт вънѣшнхь въ себе прїемлющ, вънѣ же того нтоже, ꙗко не ꙁлѡба єдна, єже аще, прѣславно рещ, въ єже не быт, єже быт, мать I Никод 218.18